Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00023/17012022/144817 - 36E29E9
Дата/Час: 17.01.2022 14:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644009 / 2022-01-05 / 114 / м
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Янко Петров, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Антимово, адрес: Първа18
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Антимово - Първа18
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5053АН
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Бадилов
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Гледичия
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³