Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4462/00002/17012022/145922 - 5FLA0D7
Дата/Час: 17.01.2022 14:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644891 / 2022-01-06 / 268 / д3
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 13 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: УЛ. "ВЪЗРОЖДЕНСКА" № 41, ЕИК: 206656180
Пътува до:
Получател: "ТРЕЙДКОМ 2013" ЕООД, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул."Възрожденска" No 1, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кроношпан, индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6062ВА
Номер на ремарке: ЕВ4099ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Стойков
Спедитор: Марин Маринов (А4184)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³