Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00132/17012022/143504 - 8EA4TX5
Дата/Час: 17.01.2022 14:35
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2013КВ
Номер на ремарке: ВТ0659ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Александър Николов
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 24
Куб.м³ 2.08 м³
Общо: 24 бр. / 2.08 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 27 пр.м³
Куб.м³ 14.04 м³
Общо: 4 бр. / 27 пр.м³ / 14.04 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.16 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.16 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 69
Куб.м³ 8.4 м³
Общо: 69 бр. / 8.4 м³
Всичко: 98 бр. / 35 пр.м³ / 28.68 м³