Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00043/17012022/143421 - 19896V0
Дата/Час: 17.01.2022 14:34
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: Фуего П Н, обл. Плевен, общ. Плевен, с. Дисевица, адрес: м .долни ливади, ЕИК: 200899229
Направление: Обл. Плевен, Общ. Плевен
Адрес: с. Дисевица - м .долни ливади
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН7902КТ
Номер на ремарке: Е5987ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Мариян Стоянов
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Всичко: 2 бр. / 40 пр.м³ / 22.8 м³