Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4615/00005/15012022/140552 - 598FCC5
Дата/Час: 15.01.2022 14:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645892 / 2022-01-07 / 20 / щ
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Селим Ибрямов, обл. Разград, общ. Цар Калоян, гр. Цар Калоян, адрес: Драва16
Пътува до:
Получател: Селим Ибрямов, обл. Разград, общ. Цар Калоян, гр. Цар Калоян, адрес: Драва16
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: гр. Цар Калоян - Драва16
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9030РА
Километри: 0
Превозва се от: Илхан Кираджиев
Спедитор: Наджи Хаджиюсуф (А 5878)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.8 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.8 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.8 м³