Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00015/15012022/133152 - 6XBFAE2
Дата/Час: 15.01.2022 14:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641076 / 2021-12-31 / 85 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел ЕАД
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2013КВ
Номер на ремарке: ВТ0659ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Петър Радославов
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Гледичия
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 22 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³
Всичко: 3 бр. / 53 пр.м³ / 29.41 м³