Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00004/15012022/135833 - 57E20EA
Дата/Час: 15.01.2022 13:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642568 / 2022-01-04 / 130 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул. Козлуджа 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6187ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Магдалена Станева
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³