Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00003/15012022/135558 - F17F361
Дата/Час: 15.01.2022 13:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642568 / 2022-01-04 / 130 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: Петър Илиев, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Пчелище, адрес: ул. 1ва
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Пчелище - ул. 1ва
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6187ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Магдалена Станева
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³