Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00009/15012022/134959 - D7AAW1E
Дата/Час: 15.01.2022 13:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641103 / 2021-12-31 / 16 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Светозар Димитров, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. Осогово 1
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - ул. Осогово 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5946КК
Километри: 0
Превозва се от: Борислав Иванов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³