Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10769/00013/15012022/135126 - 6ED24MC
Дата/Час: 15.01.2022 13:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648408 / 2022-01-12 / 1021 / е
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул.Алеко Константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Ситово
Адрес: с. Гарван - с.Гарван
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н5174ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Добромир Колев
Спедитор: Йордан Балканджиев (Б 5753)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³