Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00002/15012022/134946 - 28QBC8Q
Дата/Час: 15.01.2022 13:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642568 / 2022-01-04 / 130 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВС
Номер на ремарке: ВТ9255ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Мерсинков
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 44 пр.м³
Куб.м³ 26.4 м³
Общо: 1 бр. / 44 пр.м³ / 26.4 м³
Всичко: 1 бр. / 44 пр.м³ / 26.4 м³