Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00013/15012022/134300 - 7EB9HCO
Дата/Час: 15.01.2022 13:32
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Г. Генов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4772АН
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 110
Куб.м³ 11.7 м³
Общо: 110 бр. / 11.7 м³
Всичко: 110 бр. / 11.7 м³