Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00014/15012022/132731 - 9B7EA95
Дата/Час: 15.01.2022 13:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640826 / 2021-12-30 / 119 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "УДЕКС" ЕООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: ПРОМИШЛЕНА № 9, ЕИК: 117613126
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - 43.98261 26.89468
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04400
Километри: 0
Превозва се от: Деян Иванов
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: тп I-214
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 136
Куб.м³ 9.41 м³
Общо: 136 бр. / 9.41 м³
Всичко: 136 бр. / 9.41 м³