Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4488/00001/15012022/130417 - 9DD63E6
Дата/Час: 15.01.2022 13:05
По превозни билети:
Собственик: Слави Димитров, обл. Велико Търново, общ. Лясковец, с. Добри дял, адрес: Добри дял
Купувач: Гюнаи Мюмюнов, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул Сливница 8
Пътува до:
Получател: Гюнаи Мюмюнов, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул Сливница 8
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул Сливница 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1432КН
Километри: 0
Превозва се от: Гюнаи Мюмюнов
Спедитор: Дончо Пенчев (1805)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³