Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00042/15012022/131558 - 2AB87Z2
Дата/Час: 15.01.2022 13:00
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ГКПП Силистра
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4792АР
Номер на ремарке: СС0139ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Иван Митев
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 28.5 м³
Общо: 4 бр. / 50 пр.м³ / 28.5 м³
Всичко: 4 бр. / 50 пр.м³ / 28.5 м³