Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00029/15012022/125707 - 3LGM6C5
Дата/Час: 15.01.2022 12:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №649798 / 2022-01-15 / 259 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Рахми Ахмед Халил, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богомилци, адрес: ул. Гео Милев 23
Пътува до:
Получател: Рахми Ахмед Халил, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богомилци, адрес: ул. Гео Милев 23
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Богомилци - ул. Гео Милев 23
Данни за ПС:
Номер на ПС: А6251ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Бояджиев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.56 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.56 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.24 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.8 м³