Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00041/15012022/125033 - B3F5Q95
Дата/Час: 15.01.2022 12:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648409 / 2022-01-12 / 126 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Паисиево - Кошарата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04230
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Сейрани Ибрям
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.84 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.84 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.84 м³