Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00008/15012022/122343 - 3C9473C
Дата/Час: 15.01.2022 12:27
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Ангел Кънчев Илиев, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Камен, адрес: ул. Втори Юни 6
Пътува до:
Получател: Ангел Кънчев Илиев, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Камен, адрес: ул. Втори Юни 6
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Камен - ул. Втори Юни 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО8609СК
Километри: 0
Превозва се от: Денислав Димитров
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³