Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4600/00030/15012022/121534 - 61CA9CD
Дата/Час: 15.01.2022 12:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647840 / 2022-01-11 / 174 / р
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Правда - овцефермата с. правда
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5542АР
Номер на ремарке: J
Километри: 0
Превозва се от: ники николаев
Спедитор: Хасан Нихад (А6353)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 63
Куб.м³ 7.56 м³
Общо: 63 бр. / 7.56 м³
Всичко: 63 бр. / 7.56 м³