Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00023/15012022/121023 - V2D4444
Дата/Час: 15.01.2022 12:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641092 / 2021-12-31 / 146 / ф1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Янтра-26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9353РВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Стефанов
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.8 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³