Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00013/15012022/115909 - EC8C294
Дата/Час: 15.01.2022 11:59
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "УДЕКС" ЕООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: ПРОМИШЛЕНА № 9, ЕИК: 117613126
Пътува до:
Получател: "УДЕКС" ЕООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: ПРОМИШЛЕНА № 9, ЕИК: 117613126
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле - ПРОМИШЛЕНА № 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8039КН
Номер на ремарке: Р7158ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Цветомир Стоянов
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: тп I-214
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 315
Куб.м³ 32.34 м³
Общо: 315 бр. / 32.34 м³
Всичко: 315 бр. / 32.34 м³