Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00020/15012022/094425 - EUH9OEY
Дата/Час: 15.01.2022 09:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644895 / 2022-01-06 / 146 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - ул. Преслав 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9196ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Димов
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.44 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.44 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.44 м³