Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00009/15012022/094722 - 33185WM
Дата/Час: 15.01.2022 09:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644009 / 2022-01-05 / 114 / м
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Г.Генов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04401
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Гледичия
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.5 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³