Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00055/15012022/091630 - EAB7D2B
Дата/Час: 15.01.2022 09:16
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ХюсеинИса, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лудогорци, адрес: Ул.Дунав35
Пътува до:
Получател: ХюсеинИса, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лудогорци, адрес: Дунав35
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лудогорци - Дунав35
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: ЗюлкюфАхмедов
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 16
Куб.м³ 4 м³
Общо: 16 бр. / 4 м³
Всичко: 16 бр. / 4 м³