Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00009/15012022/093605 - BB7E19C
Дата/Час: 15.01.2022 09:16
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Лесинвест-Никослав ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул. Хаджи Димитър 45, ЕИК: ....
Пътува до:
Получател: Лесинвест-Никослав ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул. Хаджи Димитър 45, ЕИК: ....
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Ул. Хаджи Димитър 45
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9949АХ
Километри: 0
Превозва се от: Танер Юсуф
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 28
Куб.м³ 6.16 м³
Общо: 28 бр. / 6.16 м³
Всичко: 28 бр. / 6.16 м³