Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00054/15012022/090942 - 6TLPEC8
Дата/Час: 15.01.2022 09:10
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: СелимеДжевдет, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: Ул.Тимок11
Пътува до:
Получател: СелимеДжевдет, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: Ул.Тимок11
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - Ул.Тимок11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: ДжевдетЕмин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 18 бр. / 4.5 м³
Всичко: 18 бр. / 4.5 м³