Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00097/15012022/084928 - FAE88T2
Дата/Час: 15.01.2022 08:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640795 / 2021-12-30 / 123 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Бреница - 43.88782. 26.62026
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3404МС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 388
Куб.м³ 11.39 м³
Общо: 388 бр. / 11.39 м³
Всичко: 388 бр. / 11.39 м³