Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00096/15012022/084445 - BQ91D8D
Дата/Час: 15.01.2022 08:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640795 / 2021-12-30 / 123 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Бреница - 43.88782. 26.62026
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2685МС
Километри: 0
Превозва се от: Момчил Добрев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 279
Куб.м³ 5.94 м³
Общо: 279 бр. / 5.94 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Колове
Брой 95
Куб.м³ 2.81 м³
Общо: 95 бр. / 2.81 м³
Всичко: 374 бр. / 8.75 м³