Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/01187/30112021/152704 - 0A1F5F3
Дата/Час: 30.11.2021 15:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624460 / 2021-08-10 / 269 / д
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9123АР
Километри: 0
Превозва се от: Веско Лазаров
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 1.74 м³
Общо: 3 бр. / 1.74 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 21
Куб.м³ 7.75 м³
Общо: 21 бр. / 7.75 м³
Всичко: 24 бр. / 9.49 м³