Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00136/30112021/151319 - V4FQ25P
Дата/Час: 30.11.2021 15:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637812 / 2021-11-09 / 18 / х
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: ВИОЛЕС ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: ул.Д.Икономов 14
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6546ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стефанов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³