Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00481/30112021/142937 - EF582E7
Дата/Час: 30.11.2021 14:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587572 / 2020-12-30 / 179 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЕТ Д.МАРИНОВ-ДЕНТЕМ-Т.МАРИНОВА, обл. Русе, общ. Русе, с. Николово, адрес: ул. Хан Кубрат 6, ЕИК: 117607290
Пътува до:
Получател: "ДЕНТЕМ" ООД, обл. Русе, общ. Русе, с. Николово, адрес: МЕСТНОСТ ПЛУЖНА, ЕИК: 201903997
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Николово - МЕСТНОСТ ПЛУЖНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3830КВ
Километри: 0
Превозва се от: P1871EX
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.08 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.08 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 11.04 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 11.04 м³
Всичко: 2 бр. / 28 пр.м³ / 13.12 м³