Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00472/30112021/144349 - EEP8B0L
Дата/Час: 30.11.2021 14:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625421 / 2021-08-16 / 145 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - ул. Преслав. 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9676ВР
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Димов
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 5.98 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 5.98 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 5.98 м³