Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00471/30112021/143554 - 4BP783C
Дата/Час: 30.11.2021 14:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625421 / 2021-08-16 / 145 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - ул. Преслав. 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9196ВВ
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Халми Ахмед
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.44 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.44 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.44 м³