Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9533/00381/30112021/141134 - AAE699C
Дата/Час: 30.11.2021 14:11
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: "ФРЕШ ОЙЛ" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: БУЛ. ТУТРАКАН 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - БУЛ. ТУТРАКАН 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0603АТ
Номер на ремарке: СС0859ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Тошко Корав
Спедитор: Румен Русев (А6361)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 19 м³
Общо: 3 бр. / 38 пр.м³ / 19 м³
Всичко: 5 бр. / 48 пр.м³ / 24 м³