Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01180/30112021/141926 - 3D3B590
Дата/Час: 30.11.2021 14:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №602352 / 2021-02-18 / 1178 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0992КР
Номер на ремарке: Р0511ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Диян Кънев
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 26 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 26 м³
Всичко: 2 бр. / 53 пр.м³ / 27.5 м³