Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00371/30112021/134142 - AC1B1R0
Дата/Час: 30.11.2021 13:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №618578 / 2021-07-05 / 202 / ю1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: Мармарай ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, с. Престой, адрес: с. Престой, ЕИК: 204964681
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - с.черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1985ВВ
Километри: 0
Превозва се от: димитър василев
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 7
Куб.м³ 2.15 м³
Общо: 7 бр. / 2.15 м³
Всичко: 7 бр. / 2.15 м³