Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4590/00450/30112021/133858 - C809930
Дата/Час: 30.11.2021 13:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628570 / 2021-09-02 / 1096 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - стопански двор Каракуз
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р06009
Километри: 0
Превозва се от: Иван Василев
Спедитор: Живко Иванов (А6378)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 10.45 м³
Общо: 1 бр. / 19 пр.м³ / 10.45 м³
Всичко: 1 бр. / 19 пр.м³ / 10.45 м³