Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00370/30112021/133456 - 2M960FE
Дата/Час: 30.11.2021 13:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №618578 / 2021-07-05 / 202 / ю1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: диана атанасова мандичева, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес:
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - с.черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1985ВВ
Километри: 0
Превозва се от: димитър василев
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 11
Куб.м³ 5.28 м³
Общо: 11 бр. / 5.28 м³
Всичко: 11 бр. / 5.28 м³