Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4590/00449/30112021/133438 - 3SETF79
Дата/Час: 30.11.2021 13:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628570 / 2021-09-02 / 1096 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - стопански двор Каракуз
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р06186
Километри: 0
Превозва се от: Милко Ганев
Спедитор: Живко Иванов (А6378)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8 м³