Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00197/30112021/125627 - 37037B3
Дата/Час: 30.11.2021 12:56
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - Черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2499АХ
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Михайлов
Спедитор: Иван Андреев (А3590)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 12
Куб.м³ 5.14 м³
Общо: 12 бр. / 5.14 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 3
Куб.м³ 0.69 м³
Общо: 3 бр. / 0.69 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 11
Пр.м3 1.89 пр.м³
Куб.м³ 1.89 м³
Общо: 11 бр. / 1.89 пр.м³ / 1.89 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 9
Куб.м³ 3.18 м³
Общо: 9 бр. / 3.18 м³
Всичко: 35 бр. / 1.89 пр.м³ / 10.9 м³