Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00130/30112021/125512 - A223E07
Дата/Час: 30.11.2021 12:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628568 / 2021-09-02 / 326 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: "ФРЕШ ОЙЛ" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: БУЛ. ТУТРАКАН 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - БУЛ. ТУТРАКАН 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7363АР
Номер на ремарке: Р0389ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Николов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 56 пр.м³
Куб.м³ 25.76 м³
Общо: 1 бр. / 56 пр.м³ / 25.76 м³
Всичко: 1 бр. / 56 пр.м³ / 25.76 м³