Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4511/00674/27112021/123433 - 713DC6M
Дата/Час: 27.11.2021 12:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628826 / 2021-09-03 / 157 / е1
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Братя Балъкови"ООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Беляковец, адрес: , ЕИК: 104633634
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Буйновци - Тир Станция с. Буйновци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4869ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Петков
Спедитор: Йордан Ножаров (А 5921)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³