Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00526/27112021/122833 - 25EB251
Дата/Час: 27.11.2021 12:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612788 / 2021-05-19 / 302 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Салим Назиф, обл. Разград, общ. Лозница, с. Студенец, адрес:
Пътува до:
Получател: Салим Назиф, обл. Разград, общ. Лозница, с. Студенец, адрес: ул.Камчия 15
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Студенец - ул.Камчия 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4148КМ
Километри: 0
Превозва се от: Митхат Митхатов
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Клен
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.5 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 0.5 пр.м³ / 0.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 3.5 пр.м³ / 2.15 м³