Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/01224/27112021/122211 - 9F1DA3Y
Дата/Час: 27.11.2021 12:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624522 / 2021-08-11 / 117 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Острово - воден местност чакалото на жп-то
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: джевдет Емин
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 21
Куб.м³ 6.43 м³
Общо: 21 бр. / 6.43 м³
Всичко: 21 бр. / 6.43 м³