Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00258/27112021/122210 - ICJ54C2
Дата/Час: 27.11.2021 12:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626732 / 2021-08-25 / 256 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: Ж.К УПИ I-332, БУЛ., ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: Ганчо Димитров, обл. Търговище, общ. Попово, с. Садина, адрес: с. Садина ул. Л. Каравелов17
Направление: Обл. Търговище, Общ. Попово
Адрес: с. Садина - с. Садина ул. Л. Каравелов17
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т8216КТ
Километри: 0
Превозва се от: Осман Руфадов
Спедитор: Ниази Рамаданов (А-8213)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³