Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00703/27112021/121517 - 3412ND8
Дата/Час: 27.11.2021 12:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627192 / 2021-08-27 / 18 / ю
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Георги Блажев, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Българско Сливово, адрес: ул.Трети Март
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Българско Сливово - ул.Трети Март
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1009КВ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Асенов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³