Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11891/00024/27112021/113827 - 7CBEAA7
Дата/Час: 27.11.2021 11:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637755 / 2021-11-08 / 267 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Фуего П Н, обл. Плевен, общ. Плевен, с. Дисевица, адрес: м .долни ливади, ЕИК: 200899229
Направление: Обл. Плевен, Общ. Плевен
Адрес: с. Дисевица - м .долни ливади
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН7902КТ
Номер на ремарке: ЕН2387ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Мариян Стоянов
Спедитор: Йордан Христов (1466)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 17.1 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 17.1 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 4 бр. / 42 пр.м³ / 23.86 м³