Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00787/27112021/115123 - 77A43B2
Дата/Час: 27.11.2021 11:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635339 / 2021-10-18 / 1150 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: МЕХМЕД ИСМАИЛ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. освобождение 30
Пътува до:
Получател: МЕХМЕД ИСМАИЛ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. освобождение 30
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лъвино - ул. освобождение 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТRАКТОRСЕ
Километри: 0
Превозва се от: МЕХМЕД ИСМАИЛ
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 2.31 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 2.31 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 2.31 м³