Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4510/00574/27112021/114856 - DFED65F
Дата/Час: 27.11.2021 11:50
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Частно лице, адрес: , ЕИК: 1111111111
Пътува до:
Получател: Кинка Хр. Ковачева, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул Н. Будители22
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул Н. Будители22
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7512КТ
Километри: 0
Превозва се от: Хюсеин Ахмедов
Спедитор: Стефан Стефанов (А 5923)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.12 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.12 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.12 м³