Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/01221/27112021/114806 - 3X47168
Дата/Час: 27.11.2021 11:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624522 / 2021-08-11 / 117 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Острово - воден местност чакалото на жп-то
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: джевдет Емин
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 20 бр. / 5.2 м³
Всичко: 20 бр. / 5.2 м³